Praktijk Yonah

Het goed (blijven) functioneren van teams vraagt om regelmatig onderhoud. Ook kan een team of afdel­ing behoefte hebben aan een bepaalde groei en ontwik­kel­ing.

Bijvoor­beeld wan­neer er sprake is van een te hoge werkdruk, con­flicten of een ingri­jpende veran­der­ing. Onze teambegeleiding is erop gericht om de onderlinge samenwerking en ieders individuele functioneren hierin te versterken. 

De teambegeleiding vindt bijvoorbeeld plaats middels een combinatie van training & coaching, middels intervisie of in de vorm van reflectiedagen.

Werkwijze teambegeleiding

In over­leg met onze opdracht­gever en het team bek­ijken we wat de wensen zijn en wat het doel is. Daarna maken we een plan op maat. De aard en door­loop­tijd hangt af van de vraag­stelling en gekozen werkwijze. Tijdens een persoonlijke afspraak bespreken we graag uw vraag en de mogelijkheden.

Neem voor het maken van een afspraak of meer informatie gerust contact op via: 06-250 76 127.